Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. ) dalej RODO, informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „ROLNIK” Spółdzielnia w Złotowie przy ul. Wawrzyniaka 4a.
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu  sprzedaży towarów, materiałów i usług  na podstawie art. 6 ust.1 pkt c RODO.
  3. Pana/Pani dane nie  będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia przez nas działalności, oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji  ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji sprzedaży towarów, materiałów i usług  i związanych z nią obowiązków.