Kontakt

„ROLNIK”
Spółdzielnia w Złotowie

ul. Wawrzyniaka 4a, 77-400 Złotów

tel. +48 67 263 2512
fax. +48 67 263 2511
email: rolnik_zlotow@pro.onet.pl
www.rolnik.net.pl

NIP 767-000-01-12 | REGON 000784131 | BDO 000006230

Konto bankowe: Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie

35 8941 0006 0000 0358 2000 0010